เครื่องเอ็กซเรย์วินิจฉัยโรคชนิดพิเศษ Fluoroscopy


เครื่องเอ็กซเรย์วินิจฉัยโรคชนิดพิเศษ Fluoroscopy
คือ เครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้ร่วมกับสารทึบรังสี ตรวจอวัยวะต่างๆของร่างกาย สามารถแสดงภาพได้อย่างชัดเจน โดยการปรับปรุงภาพเป็นระบบดิจิตอล อ่านผลโดยแพทย์รังสีทำให้ง่ายต่อการินิจฉัย สามารถตรวจระบบทางเดินอาหาร ลำไส้เล็ก และกระเพาะอาหาร เพื่อดูความผิดปกติได้

ข้อดี

1.ได้ภาพที่มีความคมชัดและรายละเอียดภาพสูง
2.สามารถ x-ray ภาพ การเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว เช่น x-ray การกลืน
3.สามารถถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องได้หลายภาพ
4.การส่งภาพเข้าระบบเร็ว สามารถดูภาพได้เลย
5.ใช้เวลาแปรผลเร็ว รับฟังผลได้เลย