โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร
placeholder (1)ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนพิศาลภพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

เปิดดำเนินการในปี 2557

 ด้วยเจตน์จำนงและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวกระบี่, ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างชาติ ได้รับบริการการตรวจวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากล สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง
0
BEDS
0
CLINICS
0
AWARDS

ปัจจุบันสามารถรับรองผู้ป่วยได้ 100 เตียง

 เราพร้อมบริการด้วยคุณภาพสูงสุด โดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญด้านต่าง ๆ

Checked-3 ศัลยแพทย์ทั่วไป
Checked-3 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
Checked-3 ประสาทศัลยแพทย์
Checked-3 วิสัญญีแพทย์
Checked-3 สูติ-นรีแพทย์
Checked-3 กุมารแพทย์
Checked-3 ทันตแพทย์
Checked-3 แพทย์ผู้เชียวชาญด้านไต
Checked-3 แพทย์ผู้เชียวชาญด้านผิวหนัง
Checked-3 แพทย์ผู้เชียวชาญด้านกระดูก
Checked-3 โสต-คอ-นาสิกแพทย์
Checked-3 จักษุแพทย์รวมทั้งทีมพยาบาล
Checked-3 บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ