แผนกส่งเสริมสุขภาพ

ภารกิจหลัก คือ ช่วยให้ผู้รับบริการมีบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น ด้วยการบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกส่งเสริมสุขภาพเด็ก

การมีสุขภาพร่างกายที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆของลูก เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ แผนกส่งเสริมสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
อ่านเพิ่มเติม...

แผนกส่งเสริมสุขภาพสตรี

แผนกส่งเสริมสุขภาพสตรี โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพสตรี ตั้งแต่การตรวจ การวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคของสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกทันตกรรม

ให้บริการทาง ทันตกรรม โดยแผนกทันตกรรมของเราประกอบด้วยทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์เฉพาะทางและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการอบรมให้มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นอย่างดี เพื่อการบริการที่เป็นกันเองและประทับใจ

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นในการรักษา และให้บริการตรวจปรึกษาปัญหา รวมถึงการให้บริการให้คำแนะนำภายหลังการรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยวัสดุเครื่องมือที่พร้อมมีมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

แผนกฉุกเฉินให้บริการ 24 ชม. พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกชนิด และความเจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด ให้การดูแลรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ครบทุกสาขา ทีมพยาบาล และทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมั่นใจในคุณภาพการบริการ

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนลให้บริการตรวจวินิจฉัยทางด้านรังสี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีความชำนาญ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ผลการตรวจที่แม่นยำและรวดเร็ว ด้วยมาตรฐานสากลที่วงการแพทย์และผู้ใช้บริการทั่วโลกยอมรับ

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกปฏิบัติการพยาธิ

แผนกปฏิบัติการพยาธิ ตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ ซึ่งมีผลต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นสำคัญ ฝ่ายปฏิบัติการพยาธิ พร้อมสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์ การติดตามผลการรักษา รวมทั้งการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU)

แผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้วยความพร้อมทั้งด้านแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่ตกอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นในการรักษา และให้บริการตรวจปรึกษาปัญหา รวมถึงการให้บริการให้คำแนะนำภายหลังการรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยวัสดุเครื่องมือที่พร้อมมีมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม เราให้บริการตรวจรักษาด้านศัลยกรรมทุกประเภท โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยให้คำปรึกษาและรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย แม่นยำ รวดเร็วและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัดให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยแพทย์และทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกตา หู คอ จมูก

ตา หู คอ จมูก นับเป็นอวัยวะสำคัญต่อการดำรงชีวิต จึงต้องการการตรวจรักษาอย่างละเอียดด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง พร้อมเครื่องมือในการตรวจรักษาอย่างทันสมัย

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกผิวหนังและเสริมความงาม

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นในการรักษา และให้บริการตรวจปรึกษาปัญหา รวมถึงการให้บริการให้คำแนะนำภายหลังการรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยวัสดุเครื่องมือที่พร้อมมีมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Coming soon