แผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ให้บริการด้วยความพร้อมทั้งด้านแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย  ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่ตกอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น

เครื่องกระตุกหัวใจ

EUeDkeF

เครื่องช่วยหายใจ

h2tRu1i

ผ้าห่มร้อน

Hp4YjNL

        ด้วยความมุ่งมั่นของเราและความใส่ใจต่อผู้ป่วยเพื่อให้พ้นภาวะวิกฤตนั้น เรายังมีทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต คอยดูแลและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ญาติผู้ป่วยได้อุ่นใจ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  “ เรามอบสัมผัสแห่งการใส่ใจในการดูแลสุขภาพ  (TOUCH OF CARE) ”