การมีสุขภาพร่างกายที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆของลูก เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ แผนกส่งเสริมสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและพยาบาลวิชาชีพ คอยดูแลและให้บริการอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น ตั้งแต่การวินิจฉัยโรค การรักษาโรคตามอาการ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ด้วย
วัสดุเครื่องมือที่พร้อมมีมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และเรายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย โดยทางแผนกได้แยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีนออกจากเด็กป่วยอย่างชัดเจน เพื่อให้พ่อแม่ได้อุ่นใจ   โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   “ เรามอบสัมผัสแห่งการใส่ใจในการดูแลสุขภาพ  (TOUCH OF CARE) ”