contract กรอกแบบฟอร์ม

 

กำลังปรับปรุงแบบฟอร์ม

ขออภัยในความไม่สะดวก

file ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


  1. แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
  2. ที่อยู่ : 1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
  3. โทรศัพท์ : 075-626-555
  4. E-mail : hr@krabinakharin.co.th