เสียงจากผู้ใช้บริการ Christina Leone

KMBT_C284-20160426165548 UqrogpY

เสียงจากผู้ใช้บริการ Christina Leone
Christina LeoneUSA
คำขอบคุณจากต่างแดน จาก Jun K ikuchi

020160422173028

こんにちは
私は菊池純と申します 日本人です

父の名は菊池進で
1月1日に急患で受診いたしました

あのときは助けていただき
本当にありがとうございました

私はタイ語がほとんどわかりません

父が入院したとき私はとても驚いて
どうしていいのかわかりませんでした

助けていただきありがとうございます
そしてすべてのことに感謝いたします

父の具合は良くなりました

このようにうまくいったのは
先生と病院のスタッフ全員のご努力のおかげです

もう一度言わせていただきますが
私たちはみなさんのやさしいお心づかいを
忘れることはありません

これからのますますのご発展をお祈りいたします

22 เมษายน 2559 

คำขอบคุณจากต่างแดน จาก Jun K ikuchi
Jun K ikuchiJapan
ความประทับใจ คุณโสรยา ภัคดี

ทุกอย่างดีเยี่ยม อย่างไม่มีข้อติ คุณหมอและพยาบาลพูดจาได้เพราะมาก ทำหน้าที่ของตัวเองดีทุกคน ทุกอย่างเราพอใจ ในการบริการของที่นี้ ขอบคุณมาก

12 เมษายน 2559

ความประทับใจ คุณโสรยา ภัคดี
คุณโสรยา ภัคดีประเทศไทย
ความประทับใจ คุณ พิมดาว ชลธี

020160411075337 (1)

 

การให้บริการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใครสามารถสื่อออกมาให้ผู้รับบริการ รับถึงความรู้สึกอบอุ่น เป็นมิตร เกิดความเชื่อมั่นบริการดุจญาติพี่น้อง ทำให้ผู้ป่วยและญาติรับรู้ถึงบริการด้วย ไม่ได้ทำเพียงแต่หน้าที่ที่ต้องบริการ ขอบคุณค่ะ

11  เมษายน  2559

ความประทับใจ คุณพิมดาว ชลธี
คุณพิมดาว ชลธีประเทศไทย
ความประทับใจ คุณมณีกานต์ ใหม่เกตุ

020160411075533-22

หมอ พยาบาล หอ 3 น่ารักมากค่ะขอบคุณที่ดูแลอย่างดีค่ะ

12 เมษายน 2559

ความประทับใจ คุณมณีกานต์ ใหม่เกตุ
คุณมณีกานต์ ใหม่เกตุประเทศไทย
ความประทับใจ คุณกัลยานี สอนรัมย์

020160408084037

 

"การให้บริการทุกแผนกเป็นไปในทางที่ดี - ดีมาก การช่วยเหลือในการดูแลคนไข้ ดีมาก และขอขอบคุณทางพยาบาลและทางแพทย์ที่ช่วยดูแลคนไข้เป็นอย่างดี ชอบการบริการและการรักษาของโรงพยาบาลมาก"

8 เมษายน  2559

ความประทับใจ คุณกัลยานี สอนรัมย์
คุณกัลยานี สอนรัมย์ประเทศไทย
ความประทับใจ คุณอนัญญา อักษรภักดิ์

020160408084415

"ประทับใจ นพ.นิมิต เหลืองนฤมิตรชัย คุณหมอดูแลดีมากให้คำปรึกษาและคำแนะนำเป็นกันเองเสมือนคนในครอบครัว ทางพี่พยาบาลก็น่ารักทุกคนเลย ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ ที่รักษาดีมากจนหนูได้เที่ยวต่อ"

8 เมษายน 2559

ความประทับใจ คุณอนัญญา อักษรภักดิ์
คุณอนัญญา อักษรภักดิ์ประเทศไทย
ความประทับใจ คุณณัฏฐ์ ทินกร

020160331095645

 

"คุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้การดูแลเป็นย่างดีมากค่ะ และโดยเฉพาะน้องๆ เจ้าหน้าที่ดูแลดิฉันเป็นอย่างดีมากในครั้งนี้ขอชื่นชมค่ะ ประทับใจมาก"

31  มีนาคม  2559

ความประทับใจ คุณณัฏฐ์ ทินกร
คุณณัฏฐ์ ทินกรประเทศไทย
ความประทับใจ คุณมณีวรรณ

11

"ในระหว่างการเข้ารับการรักษาแพทย์ให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดี คอยให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง"

30  มีนาคม  2559

ความประทับใจ คุณมณีวรรณ
คุณมณีวรรณประเทศไทย
ความประทับใจจากผู้ใช้บริการ

12

 

"ประทับใจเจ้าหน้าที่ พยาบาลทุกท่าน บริการดีมากๆ ค่ะ ตั้งแต่เริ่มเข้ามา amit จนออกจากโรงพยาบาล การดูแลเอาใจใส่ดีมากๆ ค่ะ ขอบคุณมากๆ นะคะ"

30  มีนาคม  2559

ความประทับใจจากผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการประเทศไทย
ความประทับใจจากผู้ใช้บริการ

13

"หมอและพยาบาลมีกิริยามารยาทดี พูดจาไพเราะ คอยแนะนำผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างดี"

30  มีนาคม  2559

ความประทับใจจากผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการประเทศไทย
ความประทับใจ คุณหทันรัตน์

14

 

"ขอชื่นชมการบริการของบุคลากรที่นี้ทุกท่าน มีความเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยดีมาก"

30  มีนาคม  2559

ความประทับใจ คุณหทันรัตน์
คุณหทันรัตน์ประเทศไทย