โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยินดีให้บริการผู้ป่วยซึ่งมีประกันสุขภาพ ตามสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรรมธรรม์ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิการรักษาได้ทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ได้ตามความคุ้มครองที่ระบุในกรรมธรรม์ ทั้งประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ของบริษัทประกันต่าง ๆ ดังนี้


ipdopd

รายชื่อบริษัทประกันสามารถใช้สิทธิ์ และไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อท่านมาโรงพยาบาล

  1. 1.บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
  2. 2.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

E-mail : info@krabinakharin.co.th

โทรศัพท์ : (+66)(0)75-626-555 ต่อ 1147 หรือ 1162