เครื่องเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI


Magnetic Resonance Imaging (MRI)
เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจอวัยวะภายในร่างกาย โดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสร้างภาพ ซึ่งสามารถให้รายละเอียดภาพที่คมชัด และสามารถตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ได้อย่างดี การตรวจด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ต้องการตรวจ
วัตถุประสงค์ของการตรวจ MRI
1.ตรวจหาความผิดปกติของสมอง ได้แก่
1.1 สมองขาดเลือด
1.2 เนื้องอก
1.3 สาเหตุการชัก
1.4 การอักเสบติดเชื้อของเนื้อสมองและเยื่อหุ้มสมอง
2.ตรวจหาความผิดปกติของระบบกระดูกสันหลังและไขสันหลัง
2.1 หมอนรองกระดูกเคลื่อน
2.2 เนื้องอกไขสันหลัง
2.3 การติดเชื้อ
2.4 บาดเจ็บไขสันหลัง
3. ตรวจหาความผิดปกติของหลอดโลหิตในสมองและลำตัว โดยไม่ต้องฉีดสารทึบรังสี
4. ตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ กระดูกส่วนต่างๆ รวมทั้งการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ  เส้นเอ็นบริเวณข้อกระดูก เช่น ข้อเข่า