เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ


อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) คืออะไร?


 อัตร้าซาวด์เป็นคลื่นเสียงชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความถี่สูงกว่า 20,000 Hz คลื่นเสียงอัตร้าซาวด์นี้ปัจจุบันได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือแพทย์ ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ รวมทั้งการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์
 

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติทำงานอย่างไร?

      ปัจจุบันเครื่อง อัลตร้าซาวด์ นั้นมีการทำงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น เครื่องอัลตร้าซาวด์ในสมัยเริ่มแรกสามารถมองเห็นภาพทารกได้เป็นแบบ 2 มิติ คือ ภาพที่มีความกว้างและความยาว หรือภาพตัดขวางตามแนวของคลื่นเสียงที่ถูกส่งออกไป ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ทีละระนาบในแต่ละครั้ง  แม้ว่าภาพที่จะได้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก  แต่ภาพที่เห็นจะดูไม่เหมือนทารก แต่ในเครื่องอัลตร้าซาวด์สมัยใหม่นั้นเครื่องจะเก็บสะสมปริมาตรของเสียงที่สะท้อนออกมา หากหัวตรวจในแบบดิจิทัล  และแสดงภาพออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ซึ่งมีความลึกของภาพ  ทำให้ภาพของทารกดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นเครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ยังสามารถเก็บภาพ 3 มิติแต่ละภาพไว้แล้วนำมาแสดงผลเรียงต่อกันกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวเสมือนเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น จึงเรียกภาพที่เห็นนี้ว่า  Real time  ด้วยเทคโนโลยี  อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ นี้จึงช่วยให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน
 

ข้อดีของการตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ 

1.ระยะเวลาในการตรวจครรภ์สั้นลง เนื่องจากสามารถมองเห็นร่างกายของทารกและอวัยวะต่างๆ ได้จากภาพที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
2.อวัยวะภายนอกของทารกในครรภ์สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าการตรวจด้วย อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ เช่น ใบหน้า แขน ขา นิ้วมือ
3.พฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งการตรวจด้วย อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ อาจมองเห็นได้ยาก หรือไม่อาจมองเห็นได้ ยกตัวอย่าง เช่น สามารถมองเห็นทารกกำลังหาว ดูดนิ้ว ยิ้ม กลืนน้ำคร่ำ กระพริบตา หรือขยับนิ้วมือ
4.ความผูกพันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ตรวจอะไรได้บ้าง?

ในการตวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ แพทย์จะทำการประเมินว่าทารกมีการเจริญเติบโต  และมีพัฒนาการใน ครรภ์เหมาะสม  ซึ่งรวมถึง
1.ตำแหน่งทารก สายสะดือ และปริมาณน้ำคร่ำที่อยู่รอบทารก
2.โครงสร้างกะโหลกศรีษะและสมอง ทารก
3.หัวใจ และการไหลเวียนเลือดของ ทารก
4.กระดูกสันหลัง กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และไต
5.แขน ขา มือ เท้า และนิ้ว
6.ใบหน้า และอวัยวะต่างๆ บนใบหน้าของ ทารก
7.เพศของทารก (หากต้องการให้แจ้งให้ทราบ) อัลตร้าซาวด์ดูเพศ
8.อัตราการเจริญเติบโตของทารก ขนาดรอบศีรษะ ความยาวและน้ำหนัก
 

อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

      ทุกช่วงของอายุครรภ์สามารถทำการตรวจด้วยอัตร้าซาวด์ 4 มิติได้ แต่ภาพที่ได้ในแต่ละช่วงอายุครรภ์จะแตกต่างกันในช่วงอายุครรภ์น้อยๆ จะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของทารกทั่วร่างกาย  ในขณะที่การตรวจในช่วงที่อายุครรภ์มาก  จะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดต่างๆ  ของร่างกายของทารกได้มากขึ้น   เนื่องจากมีการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายไปมาก   หากอายุครรภ์มากกว่า 35  สัปดาห์  อาจจะเห็นใบหน้าไม่ชัดเจน เนื่องจากทารกกลับศีรษะลงและเริ่มเข้าสู่ช่องเชิงกรานแล้ว อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าจะอยู่ในช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า 32  สัปดาห์  แต่ถ้าทารกในครรภ์อยู่ในท่าหันหลังให้ตลอดระยะเวลาการตรวจก็อาจไม่สามารถมองเห็นใบหน้าชัดเจนได้เช่นกัน จึงขอแนะนำให้เข้ามาตรวจตั้งแต่อายุครรภ์น้อยๆ ไม่เกิน 26 สัปดาห์ จะดีที่สุด