บุคลากรทางการแพทย์


doctor

แพทย์ / แพทย์เฉพาะทาง
แพทย์ / แพทย์เฉพาะทาง
คุณสมบัติ
  checked (1) จบปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์
  checked (1) มีใบประกอบโรคศิลป์
  checked (1) ยินดีรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อร่วมงานทั้ง full time และ part time
  checked (1) General  Practice
  checked (1) Orthopaedics
  checked (1) Anesthesiologist
  checked (1) OB-Gyn
  checked (1) Gen Med
  checked (1) Gen Surgery
  checked (1) Pediatric
  checked (1) Radiologist
 
อัตรา  หลายอัตรา
วันที่ประกาศ  23 สิงหาคม 2559 
ติดต่อสอบถาม  088-753-6870 นพ.ธวัชชัย  หรือ ติดต่อสำนักงานแพทย์ 075-626555 ต่อ 3210
 
nurse2

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล
ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
บริหารจัดการ กำกับ ควบคุมดูแล บุคลากรฝ่ายการพยาบาล ในการพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน ( Principle of primary nursing ) และกระบวนการพยาบาล ( Nursing Process ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการพยาบาล และสอดคล้องกับนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงาน และ โรงพยาบาล กำกับดูแลการปฏิบัติตามกระบวนการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลกำหนด 
คุณสมบัติ
  checked (1) ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ /Bachelor degree in nursin
  checked (1) เพศหญิง อายุ 30 - 50 ปี
  checked (1)  ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการ การเป็นหัวหน้าทีมพยาบาล OPD หรือ IPD มากกว่า 5 ปีขึ้นไป
  checked (1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล RN หรือมีประสบการณ์ด้านมาตรฐาน JCI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  checked (1) Literacy on Ms. Office, Outlook Express and Internet
  checked (1) มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
  checked (1) มีทักษะและทัศนคติในงานดี
  checked (1) ทักษะด้านการประกันคุณภาพ/การบริการ
  checked (1) มีความตั้งใจในการทำงานดี
  checked (1) มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ (ทรัพยากร, ค่าใช้จ่าย, วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)
  
 
อัตรา  1 อัตรา
วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2560
ติดต่อสอบถาม  แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
nurse2

วิสัญญีพยาบาล
วิสัญญีพยาบาล
คุณสมบัติ

checked (1) เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี

checked (1) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับวิสัญญีพยาบาลจะต้องจบการศึกษาต่อทางด้านวิสัญญีพยาบาล

checked (1) มีใบประกอบในวิชาชีพ

checked (1) มีประสบการณ์ ด้านวิสัญญีพยาบาลและทางด้านการช่วยผ่าตัดหรือดูแลบริหารงานด้านการผ่าตัด กรณีเป็นวิสัญญีพยาบาลจะต้องเคยให้ยาสลบแก่คนไข้

checked (1) มีประกาศนียบัตรการอบรม หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล  

checked (1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีคุณสมบัติในการให้บริการที่ดี

checked (1) มีทักษะความรู้ความสามารถะด้านคอมพิวเตอร์ 

อัตรา  1 อัตรา
วันที่ประกาศ   08 มีนาคม 2560
ติดต่อสอบถาม  แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
nurse2

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติ
  checked (1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  checked (1) กรณีมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
อัตรา  หลายอัตรา
วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
ติดต่อสอบถาม  แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
nurse4

ผู้ช่วยพยาบาล / ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยพยาบาล / ผู้ช่วยเหลือคนไข้
คุณสมบัติ
  checked (1) ชายหรือหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  checked (1) ผ่านการศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
  checked (1) กรณีมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  checked (1) รักงานบริการ บุคลิกดีสุภาพเรียบร้อย
  checked (1) สามารถทำงานเป็นกะได้
อัตรา  หลายอัตรา
วันที่ประกาศ  3 มีนาคม 2560
ติดต่อสอบถาม  แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
nurse2

พยาบาล IC
พยาบาล IC
 
อัตรา  อัตรา
วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
ติดต่อสอบถาม  แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
x-ray

นักรังสีการแพทย์
นักรังสีการแพทย์
คุณสมบัติ
  checked (1) จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค
  checked (1) มีใบประกอบวิชาชีพ
 
หน้าที่รับผิดชอบ
  checked (1) X-ray
  checked (1) CT
  checked (1) MRI
  checked (1) Mammogram
  checked (1) Fluoroscopy
  checked (1) Ultrasound
  checked (1) Portable x-ray
  checked (1) งานอื่นๆ ที่เป็นด้านวิชาชีพ
 
อัตรา  1 อัตรา
วันที่ประกาศ  23 สิงหาคม 2559
ติดต่อสอบถาม แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
nurse2

Utilization Review Nurse (UR Nurse)
Utilization Review Nurse (UR Nurse)
checked (1) จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
checked (1) เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
checked (1) มีใจรักในการบริการ
checked (1) มีทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
checked (1) มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
checked (1) มีประสบการณ์ด้าน ur nurse 1 ปีขึ้นไป
 
อัตรา  อัตรา
วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2560
ติดต่อสอบถาม  แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
nurse2

เจ้าหน้าที่คัดกรอง
เจ้าหน้าที่คัดกรอง
checked (1)  จบ ม.3 ขึ้นไป - ปริญญาตรี สาธารณะสุขศาสตร์ หรือเคยอบรมผู้ช่วยพยาบาล 
checked (1)  เพศ ชาย/หญิง
checked (1)  อายุ 19-30 ปี
checked (1)  สามารถคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นได้
 
อัตรา  อัตรา
วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2560
ติดต่อสอบถาม  แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 

ส่วน Back office


account

เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตรา   1 อัตรา
วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
ติดต่อสอบถาม แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
chef

กุ๊ก (อิสลาม)
กุ๊ก (อิสลาม)
คุณสมบัติ
checked (1) เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
checked (1) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
checked (1) มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
checked (1) ต้องมีความรู้และความสามารถในการประกอบอาหาร
checked (1) รักในงานครัว ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและรักความสะอาด
 
อัตรา   1 อัตรา
วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2559
ติดต่อสอบถาม แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
Commis Chef

ผู้ช่วยกุ๊ก
ผู้ช่วยกุ๊ก
คุณสมบัติ
checked (1) เพศ ชาย/หญิง อายุ 23ปี ขึ้นไป
checked (1) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
checked (1) ต้องมีความรู้และความสามารถในการประกอบอาหาร
checked (1) รักในงานครัว ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและรักความสะอาด
 
อัตรา   1 อัตรา
วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2559
ติดต่อสอบถาม แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
 
 
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น M โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 1 ถนนพิศาลภพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075 626-555 , E-mail : HR@KRABINAKHARIN.CO.TH

×