บุคลากรทางการแพทย์


doctor

แพทย์ / แพทย์เฉพาะทาง
แพทย์ / แพทย์เฉพาะทาง
คุณสมบัติ
  checked (1) จบปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์
  checked (1) มีใบประกอบโรคศิลป์
  checked (1) ยินดีรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อร่วมงานทั้ง full time และ part time
  checked (1) General  Practice
  checked (1) Orthopaedics
  checked (1) Anesthesiologist
  checked (1) OB-Gyn
  checked (1) Gen Med
  checked (1) Gen Surgery
  checked (1) Pediatric
  checked (1) Radiologist
 
อัตรา  หลายอัตรา
วันที่ประกาศ  23 สิงหาคม 2559 
ติดต่อสอบถาม  088-753-6870 นพ.ธวัชชัย  หรือ ติดต่อสำนักงานแพทย์ 075-626555 ต่อ 3210
 
nurse2

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติ
  checked (1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  checked (1) กรณีมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
อัตรา  หลายอัตรา
วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถาม  แผนกบุคคล โทรศัพท์ : 075-626-555 , E-mail : hr@krabinakharin.co.th
 
nurse2

วิสัญญีพยาบาล
วิสัญญีพยาบาล
คุณสมบัติ
checked (1) เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี checked (1) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับวิสัญญีพยาบาลจะต้องจบการศึกษาต่อทางด้านวิสัญญีพยาบาล checked (1) มีใบประกอบในวิชาชีพ checked (1) มีประสบการณ์ ด้านวิสัญญีพยาบาลและทางด้านการช่วยผ่าตัดหรือดูแลบริหารงานด้านการผ่าตัด กรณีเป็นวิสัญญีพยาบาลจะต้องเคยให้ยาสลบแก่คนไข้ checked (1) มีประกาศนียบัตรการอบรม หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล   checked (1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีคุณสมบัติในการให้บริการที่ดี checked (1) มีทักษะความรู้ความสามารถะด้านคอมพิวเตอร์ 
อัตรา  2 อัตรา
วันที่ประกาศ   08 มีนาคม 2560
ติดต่อสอบถาม  แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
nurse2

Utilization Review Nurse (UR Nurse)
Utilization Review Nurse (UR Nurse)
checked (1) จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ checked (1) เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี checked (1) มีใจรักในการบริการ checked (1) มีทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี checked (1) มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน checked (1) มีประสบการณ์ด้าน ur nurse 1 ปีขึ้นไป
 
อัตรา  อัตรา
วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถาม  แผนกบุคคล โทรศัพท์ : 075-626-555 , E-mail :  hr@krabinakharin.co.th
 
nurse4

ผู้ช่วยพยาบาล / ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยพยาบาล / ผู้ช่วยเหลือคนไข้
คุณสมบัติ
  checked (1) ชายหรือหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  checked (1) ผ่านการศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
  checked (1) กรณีมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  checked (1) รักงานบริการ บุคลิกดีสุภาพเรียบร้อย
  checked (1) สามารถทำงานเป็นกะได้
อัตรา  หลายอัตรา
วันที่ประกาศ  3 มีนาคม 2560
ติดต่อสอบถาม  แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
nurse2

ผู้ช่วยทันตแพทย์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตรา  อัตรา
วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถาม  แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th

เจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วย
 
อัตรา   5 อัตรา
วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถาม แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
 
 
 
 
account

พยาบาลประสานงานคุณภาพ
พยาบาลประสานงานคุณภาพ
อัตรา   1 อัตรา
วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2562
ติดต่อสอบถาม แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
account

นักรังสีเทคนิค/ผู้ช่วยนักรังสีวิทยา
นักรังสีเทคนิค
นักรังสีเทคนิค   1 อัตรา
ผู้ช่วยนักรังสีวิทยา  1 อัตรา
วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2562
ติดต่อสอบถาม แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th

Back office


account

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
อัตรา   1 อัตรา
วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2562
ติดต่อสอบถาม แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
Commis Chef

ผู้ช่วยกุ๊ก (อิสลาม/พุทธ)
ผู้ช่วยกุ๊ก (อิสลาม/พุทธ)
คุณสมบัติ
checked (1) เพศ ชาย/หญิง อายุ 23ปี ขึ้นไป
checked (1) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
checked (1) ต้องมีความรู้และความสามารถในการประกอบอาหาร
checked (1) รักในงานครัว ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและรักความสะอาด
อัตรา  
ผู้ช่วยกุ๊กอิสลาม  1 อัตรา
ผู้ช่วยกุ๊กพุทธ  1 อัตรา
วันที่ประกาศ  6 มิถุนายน 2562
ติดต่อสอบถาม แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
account

เจ้าหน้าที่บุคคล
เจ้าหน้าที่บุคคล
อัตรา   1 อัตรา
วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2562
ติดต่อสอบถาม แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th
 
account

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างประเทศ
อัตรา   2 อัตรา
วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2562
ติดต่อสอบถาม แผนกบุคคล โทรศัพท์ 075-626-555 E-mail hr@krabinakharin.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น M โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 1 ถนนพิศาลภพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075 626-555 , E-mail : HR@KRABINAKHARIN.CO.TH