แผนกส่งเสริมสุขภาพสตรี โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพสตรี  ตั้งแต่การตรวจ การวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคของสตรี รวมไปถึงการฝากครรภ์และคลอดบุตร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมพยาบาลวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

บริการทางการแพทย์

  1. 1.การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin prep
  2. 2.ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV
  3. 3.อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ตรวจความสมบูรณ์และพัฒนาการของทารกในครรภ์ ได้อย่างชัดเจน
  4. 4.ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว
  5. 5.รักษาครอบคลุมทุกโรคสตรี
  6. 6.บริการให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดทำการทุกวันเวลา 8.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง

แผนกส่งเสริมสุขภาพสตรี ชั้น M โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล

การนัดหมายและการติดต่อ

การนัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยติดต่อ
โทรศัพท์ 075-626555