ภารกิจหลัก คือ ช่วยให้ผู้รับบริการมีบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น ด้วยการบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมเจาะลึกข้อมูลสุขภาพรายบุคคล จัดทำแผนการตรวจสุขภาพ และวัคซีนประจำปี ตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้รับบริการในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ โดยยึดถือปรัชญาการ ทำงานเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ให้ความใกล้ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีตลอดไป พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณอีกด้วย

การบริการตรวจสุขภาพ 
1. การตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์
2. การประเมินประวัติผู้ป่วย
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองรวมทั้งการตรวจหามะเร็ง
4. การตรวจทางรังสีวิทยา
- รังสีวินิจฉัยและการส่องกล้องตรวจทางรังสี
- การตรวจดูระบบการไหลเวียนของโลหิตด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์และการตรวจระบบหลอดเลือดด้วยรังสี
- การตรวจมะเร็งเต้านม
- การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
- การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
- การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกและการตรวจวัดไขมันในร่างกาย
5. การตรวจหัวใจ
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
6.การตรวจทางนรีเวช ณ ศูนย์สูติ-นรีเวช
- การตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีพิเศษ (Thin Prep)
- การตรวจเต้านมและมะเร็งเต้านม
7.จักษุวิทยา ณ ศูนย์จักษุ
- การตรวจวัดสายตา
- การตรวจต้อหิน
8.การตรวจทันตกรรม ณ ศูนย์ทันตกรรม
9.แผนกหู
- ตรวจคัดกรองการได้ยิน
10.การตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามความเหมาะสม ด้วยความใส่ใจและหวังให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเที่ยงตรง ดังนี้
1. การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
3. การตรวจสุขภาพพนักงานขององค์กร
4. การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
5. การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
6. การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์
7. การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
- ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาส่วนตัว
- ห้องตรวจและห้องรับรอง VIP
- ห้องเจาะเลือด
- ห้องตรวจภายในเฉพาะสตรี
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
 
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์        เวลา 07.00 น. - 17.00 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์   เวลา 07.00 น. - 17.00 น.
สถานที่ตั้ง
ชั้น G โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 1 ถนนพิศาลภพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 075-626555 ต่อ 1133 - 1135