แผนกกายภาพบำบัดให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยแพทย์และทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูก  กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น  เส้นประสาท ได้แก่ กลุ่มอาการปวดร้าวหรือชาลงแขน/มือ ขา/น่องที่เกิดจากหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท เส้นประสาทตึงตัว  ข้อไหล่ติด รองช้ำ นิ้วล็อค ข้อเท้าแพลง ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า ผู้ป่วยระบบประสาท อัมพฤต อัมพาต ผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด หลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากมีเสมหะเหนียวแห้ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD ผู้ป่วยเด็ก ภาวะที่ผิดปกติตั้งแต่กำเนิดทั้งหลาย การพัฒนาการล่าช้า ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอาทิเช่น

1.US (เครื่องลดปวดคลื่นเหนือเสียง) ให้ผลลดปวดลด ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ
2.SWD (เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น) ให้ผลความร้อนลึกจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดปวด ลดการอักเสบ
3.LASER (เครื่องรังสีแสงสีแดง) ให้ผลลดปวด อักเสบของเอ็น กล้ามเนื้อ
4.TRACTION (เครื่องดึงคอ-หลัง) ใช้หลักกลศาสตร์ในการยืดคอ-หลังลดอาการปวดตึงและอาการชาร้าวในผู้ป่วยกระดูกหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
5.Shockwave เป็นพลังงานกลที่ก่อให้เกิดเป็นพลังงานคลื่นกระแทกเข้าไปยังบริเวณที่มีพยาธิสภาพ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้รักษาคนไข้ที่มีอาการปวดระยะเรื้อรัง โดยจะมีกระบวนการ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด และลด การอักเสบได้ดี เป็นที่นิยมแพร่หลายในต่างประเทศ และรพ.ชั้นนำของไทย

เวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์- อาทิตย์ เวลา 8.00 -17.00น.
สถานที่ตั้ง
แผนกกายภาพบำบัด ชั้น 2 โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล
การนัดหมายและการติดต่อ
โทร. 075-626-555 ต่อ 1202