ให้บริการทาง ทันตกรรม โดยแผนกทันตกรรมของเราประกอบด้วยทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์เฉพาะทางและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรมจัดฟัน เป็นต้น มีห้องรักษาทันตกรรมจำนวน 3 ห้องซึ่งเป็นห้องตรวจรักษาที่สะอาดปลอดภัย มีเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอลอันทันสมัยรวมถึงเครื่อง CT Scan ทางทันตกรรม พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการอบรมให้มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นอย่างดี เพื่อการบริการที่เป็นกันเองและประทับใจ

บริการของแผนกทันตกรรม

1. ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่

-  การตรวจวินิจฉัย การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การให้คำปรึกษา การวางแผนการรักษา
- การอุดฟัน
- การขัดฟัน และ ขูดหินปูน

2. ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ได้แก่

- การฟอกสีฟัน
- การครอบฟัน และ สะพานฟัน
- การเคลือบผิวฟัน
- อินเลย์และออนเลย์
- การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
- การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

3. ศัลยกรรมช่องปาก ได้แก่

- ถอนฟัน

4.ทันตกรรมเด็ก ได้แก่

- การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์

5. ทันตกรรมจัดฟัน มีวิธีการจัดฟันแบบต่างๆ ดังนี้

- ฟันแบบโลหะ
- จัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน
- จัดฟันแบบ Damon
- Invisalign
- เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแผนก

- เครื่องเอกซเรย์ฟันดิจิตอล
- เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ (CT Scan)
- ห้องตรวจทันตกรรมที่มีความเป็นส่วนตัว
- บริเวณพักรอก่อนเข้าพบแพทย์

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดทำการทุกวันเวลา 8.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง

แผนกทันตกรรม ชั้น M โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล

การนัดหมายและการติดต่อ

การนัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยติดต่อ
โทรศัพท์ 075-626555 ต่อ 1812 – 3