โปรแกรม 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ล้ม/เจ็บ จากรถชน

หมดกังวลค่าใช้จ่ายเมื่อมี พ.ร.บ.

ล้ม/เจ็บ จากรถชน หมดกังวลค่าใช้จ่ายเมื่อมี พ.ร.บ.

 

 

 

อุ่นใจค่าห้องไร้ส่วนเกิน

อุ่นใจค่าห้องไร้ส่วนเกิน

แพ็กเกจ X-Ray เพื่อการจัดฟัน

แพ็กเกจ X-Ray เพื่อการจัดฟัน

 

 

สุขภาพดีเลือกได้

แบ่งจ่ายสบายกับบัตรเครดิต

สุขภาพดีเลือกได้ แบ่งจ่ายสบายกับบัตรเครดิต

credit-1

วัคซีนป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

และเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

มั่นใจในทุกรอยยิ้ม

ด้วยโปรแกรมขูดหินปูนและขัดฟัน

มั่นใจในทุกรอยยิ้มด้วยโปรแกรมขูดหินปูนและขัดฟัน

ฟันขาว ยิ้มสวย ด้วยเทคโนโลยี

การฟอกสีฟันจาก Phillips Zoom

ฟันขาว ยิ้มสวย ด้วยเทคโนโลยีการฟอกสีฟันจาก Phillips Zoom

Package for Visa Renew and Work Permit

Package for Visa Renew

and Work Permit

Package for Visa Renew and Work Permit

Digital Mammogram

Digital Mammogram

แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

แพ็กเกจพักฟื้นหลังคลอด

แพ็กเกจพักฟื้นหลังคลอด

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับลูกรัก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับลูกรัก

ped01

 

 

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก

อายุ 1-12 เดือน

วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก อายุ 1-12 เดือน

วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก

อายุ 1-2 ปี

วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก อายุ 1-2 ขวบ

Echo

(Echocardiogram)

Echo (Echocardiogram)

กายภาพบำบัดสำหรับ

ผู้ป่วยปวดไหล่ ไหล่ติด

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยปวดไหล่ ไหล่ติด

กายภาพบำบัดสำหรับ

ผู้ป่วยระบบประสาท

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท

กายภาพบำบัดสำหรับ

ผู้ป่วยปวดคอ

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยปวดคอ

กายภาพบำบัดสำหรับ

ผู้ป่วยออฟฟิตซินโดรม

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยออฟฟิตซินโดรม

MRI

(Magnetic Resonance Imaging)

MRI (Magnetic Resonance Imaging)

CT Scan 64 Slice

CT Scan 64 Slice

กายภาพบำบัดสำหรับ

ผู้ป่วยปวดหลัง ปวดสะโพก

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยปวดหลัง ปวดสะโพก